Marijana Savić među 16 glasova za promenu

Populacioni fond Ujedinjenih nacija – UNFPA je ove godine obeležio kampanju 16 dana kativizma protiv nasilja nad ženama akcijom 16 glasova, sa ciljem da se ukaže na problem nasilja nad ženama kao najčešćom formom zloupotrebe ljudskih prava na našoj planeti.

Kroz glasove 16 aktivistkinja i aktivista iz celog sveta, akcija je ukazivala na probleme, ali i na rešenja. Posebna nam je čast što se Marijana Savić, direktorka NVO Atina, našla među 16 herojki i heroja sa porukom: “Važno je da žene i devojke preuzmu inicijativu, zahtevaju svoja prava i postanu aktivistkinje koje će pokretati promenu”.

http://www.unfpa.org/16voices