Mogućnosti i prepreke za uključivanje izbeglica i migranata u glavne tokove društva u Srbiji

U ponedeljak, 18. decembra u 11h u maloj sali Medija centra predstavljeni su rezultati istraživanja: „Mogućnosti i prepreke za uključivanje izbeglica i migranata u glavne tokove društva u Srbiji“ (Zaštita izbeglica i migranata u Srbiji od 2015. do 2017. godine). Istraživanje predstavlja pregled podataka o položaju migranata i izbeglica u Srbiji, s posebnim osvrtom na prava žena iz migrantske populacije. Za potrebe istraživanja analizirani su uslovi smeštaja, izloženost rodno zasnovanom nasilju, mogućnost uključivanja u obrazovne procese i na tržište rada, dostupnost zdravstvene zaštite i psihosocijalne pomoći. Istraživanje sadrži i prikaze specifičnih slučajeva kroz koje se prikazuje proces zaštite i podrške, kao i potrebe žena i dece iz migrantske populacije, kao najosetljivijih i potencijalno najizloženijih nasilju i eksploataciji.

Novinarima su se obratili: Norbert Beckamm Dierkes, direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, kao i Jelena Hrnjak i Milan Aleksić iz Udruženja „Atina“.

Istraživanje je realizovano u okviru projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje“ koji, na teritoriji Srbije i Makedonije, zajedno realizuju Fondacija Konrad Adenauer, udruženje „Atina“ i Makedonsko udruženje pravnika.

Fotografije sa događaja možete pronaći na linku: http://www.atina.org.rs/sr/%E2%80%9Emogu%C4%87nosti-i-prepreke-za-uklju%...

Medijske izveštaje možete pratiti putem sledećih linkova:
https://beta.rs/vesti/drustvo-migranti/80119-studija-migranti-prosecno-1...
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=365494&title=Vreme+je+za+int...