Nastavljaju se aktivnosti lokalnih mreža za monitoring i javno zastupanje na projektu Gradimo zajedno

Svih šest lokalnih mreža za monitoring i javno zastupanje u Srbiji su u februaru imale svoje koordinacione sastanke tokom kojih su pravile dalje planove za unapređenje položaja izbeglica i migrant/kinja. Glavni zadaci mreža tokom 2018. godine su izrada dva monitoring izveštaja o položaju izbeglica, migranata/kinja, kao i akcija javnog zagovaranja.

Aktivnosti koje su predviđene akcionim planom za monitoring su već započete, pa su tako kolege u Šidu i Beogradu završile istraživanje socijalne distance u školama, Sremska Mitrovica je dobila odobrenje za izvođenje dubinskih intervjua sa institucijama, a Subotica, Vranje i Preševo su detaljno dogovorili dalje korake. Rezultate prvog monitoring izveštaja očekujemo u martu koji će biti prezentovani na okruglom stolu tokom aprila ove godine.

Jedan od ciljeva projekta “Gradimo zajedno” i lokalnih mreža je da na osnovu monitoring izveštaja zagovaraju promene na lokalnom i nacionalnom nivou koje bi unapredile prostor za integraciju izbeglica, migranata/kinja. U Srbiji trenutno boravi skoro 4.000 izbeglica, migranata/kinja kojima je neophodna podrška čitavog sistema, ali i svakog pojedinca/ke u društvu. Projektom “Gradimo zajedno” osnažujemo zajednice koje ujedinjeno rade na unapređenju položaja najranjivijih u društvu, izbeglica, migrant/kinja.