Atina; Monitoring; Zastupanje; Gradimo zajedno

Nastavljaju se aktivnosti lokalnih mreža za monitoring i javno zastupanje na projektu Gradimo zajedno

Svih šest lokalnih mreža za monitoring i javno zastupanje u Srbiji su u februaru imale svoje koordinacione sastanke tokom kojih su pravile dalje planove za unapređenje položaja izbeglica i migrant/kinja. Glavni zadaci mreža tokom 2018. godine su izrada dva monitoring izveštaja o položaju izbeglica, migranata/kinja, kao i akcija javnog zagovaranja.

Serbian