NVO Atina licencirala prvu uslugu za žrtve trgovine ljudima u Srbiji

Udruženje građana „Atina“ dobilo je licencu za pružanje usluge stanovanja uz podršku namenjene devojkama i ženama žrtvama trgovine ljudima i različitih oblika eksploatacije.
 

Ovo je prva licencirana usluga za žrtve trgovine ljudima u Srbiji i plod je 15-ogodišnjeg napora Atininog tima da se ova usluga od strane države prepozna kao neophodna i nezaobilazna u pružanju podrške ženama koje su preživele ovu vrsta nasilja. Usluga stanovanja uz podršku predstavlja zbir aktivnosti koje imaju za cilj da žrtvama trgovine ljudima omoguće ekonomsko osnaživanje, osamostaljivanje, reintegraciju i uključivanje u zajednicu, te unapređenje opšteg kvaliteta života ovih žena u socijalnoj sredini, kroz održavanje i puno razvijanje njihovih potencijala.

Danas, 8. marta 2018. godine, na Međunarodni dan žena, prisećamo se naših početaka kada je 2003. godine Atina pokrenula Privremenu kuću, specifičan program podrške za devojke i žene koje su imale potrebu za sigurnim smeštajem. Za sve ove godine, 302 žene i devojke našle su svoje utočište u okviru ove kuće i od osnivanja do danas, to je ostao jedini prostor  u Srbiji gde se nudi ovakva specijalizovana vrsta smeštaja. Mnoge od tih žena i devojaka danas žive svoje ostvarene živote potpuno autonomno,  i njima je upravo ova usluga donela mogućnost izbora i izlaska iz situacije nasilja.

Iako je država prepoznala potrebu za pružanjem usluge sigurnog smeštaja, te u više navrata najavljivala da će i sama otvoriti sigurnu kuću, to se do danas ipak nije desilo. Sve ove godine Atina je samostalno, i prevazilazeći različite nedaće, uspevala da održi ovaj program kako bi žene imale gde da uđu u proces oporavka i sklone se od nasilja koje su preživljavale.

Iskreno se nadamo da je to vreme iza nas i da će država dalje prepoznati značaj aktivnosti koje Atina izvodi, a koje su vezane za siguran smeštaj za žene žrtve trgovine ljudima, te da će finansijski i logistički pomoći da se one nesmetano odvijaju.

Solidarno i svim srcem zahvaljujemo svim podržavateljkama i podržavaocima naše organizacije, ideja i vrednosti za koje se zalažemo!

Atinin tim, u Beogradu 8. marta 2018. godine