Obavezivanje prema sadašnjosti i investicija u budućnost

Obavezivanje prema sadašnjosti i investicija u budućnost

Atina motivisala i podržala formiranje omladinskih feminističkih klubova pod nazivom “Sa devojkama i za devojke”

Udruženje Atina, organizacija sa dugogodišnjim iskustvom u zagovaranju za ženska prava u Srbiji, pokrenula je inicijativu “Sa devojkama i za devojke”, koristeći omladinski feministički aktivizam kao generator za pokretanje društvenih promena. Uticaj ove incijative premašio je pojedinačni razvoj i podstakao omladinske aktivistkinje da postanu katalizatori šire društvene transformacije, ka društvu koje u potpunosti poštuje ženska prava.

Ideja inicijative “Sa devojkama i za devojke”, kao kontrateza zatečenom stanju ima za cilj da pruži poseban prostor devojkama za blisko povezivanje putem specifičnih ženskih iskustava, čime gradi sigurnu i podržavajući atmosferu za devojke. Položaj devojaka i žena u Srbiji je kompleksan jer žive u okolnostima nesigurnosti, pre svega pod političkim pritiskom i u ekonomski osiromašenom okruženju. Prava koja su na snazi, iako garantovana zakonom, moraju se iznova i iznova osvajati i ne smeju se uzimati zdravo za gotovo, posebno kada su u pitanju prava žena, socijalna i ekonomska prava. Uprkos postojanju zakonodavstva i politika koje promovišu rodnu ravnopravnost, žene su nedovoljno zastupljene u donošenju odluka u svim sferama društvenog, ekonomskog i političkog života Srbije.

U saradnji sa lokalnim partnerima iz Novog Sada, Beograda, Novog Pazara, Čačka i Vranja, Atina je okupila 105 devojaka uzrasta od 16 do 26 godina, i uspostavila neformalne klubove koji služe kao sigurni prostori za učenje, povezivanje i osnaživanje aktivistkinja.

Inicijativa je uključila niz od 10 treninga i preko 70 mentorskih sesija, tokom kojih su razmatrane teme usmerene ka prevazilaženju rodnih stereotipa i istraživanju mogućih rešenja za izazove s kojima se devojke suočavaju. Osim toga, učesnice su proširivale svoje znanje o rodno zasnovanom nasilju, digitalnom nasilju i reproduktivnom zdravlju mladih. Kroz mentorski proces, članice klubova su razvijale veštine zagovaranja i pregovaranja, pripremajući se za sastanke s donosiocima odluka, kao i akcione planove za sprovoženje lokalnih inicijativa. Ove veštine su doprinele jačanju sigurne mreže podrške među omladinskim aktivistima i njihovim partnerima. Na ovaj način pružena je platforma devojkama da istraže ženska iskustva, razgovaraju o aktuelnim problemima i oblikuju strategije za lokalne akcije sa ciljem postizanja pozitivnih društvenih promena. "Atinin projekat ne samo da osnažuje feministkinje, već senzibiliše celokupne zajednice da prepoznaju i podrže ženska prava, stvarajući okruženje u kojem se svaka žena vidi i priznaje", zapaža Iva Đolović, mentorka koja je u prethodnoj godini radila sa aktivistkinjama u okviru omladinskog programa “Sa devojkama i za devojke”. Krajnji cilj projekta je izgradnja i osnaživanje nove generacije feministkinja za dugoročne aktivističke akcije koje doprinose rodnoj ravnopravnosti i stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva.

Ova vest nastala je u okviru projekta "Inicijativa mladih feminističkih zagovaračica u Srbiji" koji Udruženje građana "Atina" sprovodi uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, u saradnji sa organizacijom Schüler Helfen Leben (SHL).