Počinju kampanje za bolje razumevanje stanovništva i migranata u Srbiji

U sedam gradova sa najvećim brojem migranata – Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Beogradu, Nišu, Vranju i Preševu – narednih nedelja započeće lokalne kampanje podrške integraciji migrantskog stanovništva u ovim sredinama. Organizacije civilnog društva iz ovih gradova će, zajedno sa tamošnjim Lokalnim mrežama za podršku integraciji izbeglica, organizovati  niz aktivnosti kako bi smanjili socijalnu distancu između lokalnog i migrantskog stanovništva i ukazali na potrebe i probleme migranata koji u ovim gradovima žive.   

“Izbeglice koje su poslednjih godina došle sa Bliskog Istoka, protresle su političke sisteme svuda u Evropi. Rešenje ovog problema nisu ograde i vraćanje tih ljudi nazad, jer niko na takav put ne kreće bez ozbiljnih i teških razloga. Pravi pristup je da zajedno dođemo do rešenja koje je prihvatljivo i dobro za sve, za one koji su svoje zemlje napustili i za nas koji smo ih u svojim zemljama dočekali”, rekao je Norbert Bekman Dirkes, direktor predstavništva Fondacije „Konrad Adenauer“ za Srbiju i Crnu Goru, na koordinacionom sastanku na kom su odabranim organizacijama civilnog društva iz ovih gradova dodeljena sredstva kako bi realizovale kampanje javnog zastupanja u svojim gradovima i olakšale uključivanje izbeglica u normalne tokove društva.

  

Lokalne kampanje koje će se narednih meseci voditi deo su međunarodnog projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“ koje, uz podršku Evropske unije, sprovode Fondacija „Konrad Adenauer“, udruženje „Atina“ i Makedonsko udruženje pravnika. Projekat se realizuje već godinu dana u Srbiji i u Makedoniji, u opštinama sa najvećim brojem izbeglica u obe zemlje (ukupno 10 opština).

“Mi želimo da naše države kreiraju uslove da izbeglice koje to požele, mogu ovde da ostanu i budu integrisane u društvo. Radimo na tome da naši građani razumeju potrebe izbeglica, da ne pružaju otpor ideji integracije, da im kažemo da zajedno možemo i treba da omogućimo da ovi ljudi žive bolje”, rekla je Aleksandra Galonja, koja rukovodi projektom “Gradimo zajedno”.

Lokalne kampanje su usmerene na uključivanje dece migranata u zajednicu kao i na zajedničke aktivnosti lokalnog stanovništva i migranata, u cilju smanjivanja socijalne distance i upoznavanja. U Subotici će se, tako, raditi radionice sa decom osnovnoškolskog uzrasta iz lokalne sredine i decom migrantima; u Nišu će se realizovati projekat „Isti, ali različiti“ s ciljem upoznavanja dve kulture; organizacije iz Vranja će se, takođe, baviti pružanjem podrške deci i to tako što će i roditelje i decu učiti razumevanju kulturnih razlika; organizacija „Jefimija“ iz Sremske Mitrovice takođe će sprovesti kampanju „Otvoreni horizonti“ s ciljem približavanja lokalnog i migrantskog stanovništva; Crveni krst iz Šida baviće se pitanjem nasilja u porodici u migrantskoj populaciji; u Beogradu i Preševu će, takođe, biti sprovedene brojne aktivnosti čiji je cilj prevazilaženje jaza između lokalnog i migrantskog stanovništva i bolje upoznavanje.

  

U Makedoniji se ovaj projekat sprovodi u Skoplju, Đevđeliji i u Kumanovu gde će se, takođe, naraednih nedelja, voditi kampanje senzibilisanja javnosti na potrebu uključivanja migranata u društvene tokove.