KAS; Atina; Gradimo zajedno; Lokalne mreže; MLA

Počinju kampanje za bolje razumevanje stanovništva i migranata u Srbiji

U sedam gradova sa najvećim brojem migranata – Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Beogradu, Nišu, Vranju i Preševu – narednih nedelja započeće lokalne kampanje podrške integraciji migrantskog stanovništva u ovim sredinama. Organizacije civilnog društva iz ovih gradova će, zajedno sa tamošnjim Lokalnim mrežama za podršku integraciji izbeglica, organizovati  niz aktivnosti kako bi smanjili socijalnu distancu između lokalnog i migrantskog stanovništva i ukazali na potrebe i probleme migranata koji u ovim gradovima žive.   

Serbian