Podrška najranjivijima u našem društvu

Uz podršku organizacije Schüler Helfen Leben, NVO Atina je pokrenula niz aktivnosti na terenu kako bi psihološki i ekonomski osnažila mlade žene i devojke koje su u riziku od različitih oblika iskorišćavanja. Za sada je pokrenuta saradnja sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj i Domom Moše Pijade, ali se intezivno radi i sa devojkama i mladim ženama iz Romskog naselja Reva. 

Svake nedelje stručne radnice NVO Atina drže radionice u Materinskom domu kako bi pomoglo ovim mladim ženama i devojkama da kada izađu iz doma budu spremne na život koji nosi mnogobrojne prepreke i rizike. Jedan deo rada odnosi se na njihovo psihološko osnaživanje kroz podizanje njihovog samopouzdanja i rada na sebi, dok se drugi deo odnosi na ekonomsko osnaživanja kroz izradu nakita od gline i drugih najfinijih materijala. U ove radionice su uključene i devojke i mlade žene iz Romskog naselja Reva, a uskoro bi trebalo da se uključe i mladi iz Zavoda za vaspitanje dece i omladine Vasa Stajić.  

Da bi postale samostalne i jake potrebna im je stalna podrška koju sada imaju uz pomoć programa koji će trajati dve godine i koji više puta tokom nedelje organizuje radionice koje ne služe samo u svrhu psihološkog i ekonomskog osnaživanja, već i pružanja oslonca koji do sada imale nisu.