Podrži važnu borbu, kupi nakit! Daj šansu!

sneško nakit Atina

Građani Srbije su pozvani da se kupovinom nakita, koje su pravile korisnice NVO Atina, uključe i time direktno pomognu žrtavama trgovine ljudima.

Jedan od najvećih izazova u pomoći žrtvama, nakon što su bezbedno izmeštene iz situacije trgovine ljudima, jeste njihovo osamostaljivanje i ponovno uključivanje u društvo. Većina njih je pretrpela okrutno fizičko i emotivno zlostavljanje i bile su prisiljavane na iscrpljujući rad bez ikakve naknade, u izuzetno teškim i rizičnim okolnostima. Kako bi se oporavile i započele novi život, korisnice Atininog programa podrške žrtvama dobijaju medicinsku i pravnu pomoć, psihosocijalnu podršku i bezbedan smeštaj. Međutim, nakon psihološkog osnaživanja neminovno su ponovo prepuštene sebi samima, bez ikakvih resursa i oslonca porodice i prijatelja. Tada nastupa najteži deo oporavka žrtvi: omogućiti im da sopstvenim radom sebi obezbede ekonomsku nezavisnost.

Radionice nakita jedan su od načina kako one mogu pokušati da povrate svoju nezavisnost. U okviru ovih radinoca izrađuje se nakit kroz kreativno terapeutski rad ali se i doprinosi ekonomskom osnaživanju žrtava. Mnoge od devojaka doživele su situacije seksualne ili radne eskploatacije i živele u ekstremnom siromaštvu. One potiču iz različitih sredina, ali sve imaju zajednički cilj, da budu srećne i da učine svoj život što kvalitetnijim.

Upravo iz tog razloga je razvijen program koji žrtvama daje mogućnost da svojim rukama naprave nešto korisno, a građanima da kupovinom ovih unikatnih proizvoda učine nešto dobro. Nakit je unikatan, napravljen je od najfinijih materijala, izrađen sa puno ljubavi i posvećenosti. Građani će učešćem u kampanji “Sama oblikujem svoj život” i kupovinom ručno izrađenog nakita, omogućiti žrtvama trgovine ljudima da dobiju šansu koja im je silom oduzeta – šansu da započnu život dostojan življenja.

Galerija slika nakita nalazi se na fb organizacije Atina https://www.facebook.com/NGOAtina/?fref=ts