Posvećeni pozivu: na prvim linijama borbe protiv trgovine ljudima

Fotografija: UNODC

Povodom obeležavanja 30. jula, Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Kancelarija Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC) objavljuje priče ljudi koji rade na prvim linijama borbe protiv trgovine ljudima. Naša koleginica Jelena Hrnjak, programska menadžerka NVO Atina, uzela je učešće u ovoj kampanji, i podelila svoje iskustvo i zapažanja.  

Moj posao u Atini je da se pobrinem da u organizaciji nesmetano funkcioniše naš dugoročni program socijalnog uključivanja za žrtve trgovine ljudima.

Naša organizacija upućuje konstruktivne kritike državnim institucijama kako bi se menjale politike i unapređivao položaj žrtava trgovine ljudima u našem društvu, i to čini ogroman deo mog svakodnevnog posla.

Ne samo da osećam da je moj rad u Atini uspešan, već u to duboko i verujem. Znam da sam u pravo vreme na pravom mestu, i iako sam ovde dugo osećam da još puno toga mogu da dam.

Snažno verujem u snagu građanskih akcija, kao ključnih u borbi za jednakost. To moj posao u Atini čini još vrednijim.

Mnogi od susreta sa ženama i devojčicama koje su potražile svoje utočište i pomoć u organizaciji Atina su me zauvek obeležile. 

Neke od najhrabrijih žena koje sam upoznala bile su žrtve trgovine ljudima, britkog uma, neustrašive. Taj poriv da pravda bude zadovoljena nikad ranije nisam videla, niti osetila.

Puno sam naučila od njih. Naučila sam da je svaki, ama baš svaki, život vredan, da život uvek pobedi, i da se na kraju uvek smejemo i delimo radost.

COVID-19 pandemija nije puno toga promenila, jer mi na neki način sve vreme radimo u vanrednom stanju. 

Ženama kojima pružamo podršku itekako je poznat osećaj distanciranosti od svih, nažalost čak i bez Covid-19 pandemije, naročito ženama žrtvama trgovine ljudima kojima je uskraćena sloboda kretanja i odlučivanja.

Sa druge strane, zaista smo se jako puno trudili da ostanemo zdravi, da štitimo kako sebe tako i druge. 

Podrška koju UNODC pruža Atini je presudna za nas u ovom trenutku. Dugotrajna je, puna poverenja, uvažavanja i razumevanja poteškoća u kojim aktivističke organizacije poput Atine rade. Uz podršku UNODC-a, investiramo u živote onih koji ne mogu bez nas.

Tekst u originalu možete čitati putem linka: https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2020/July/jelena-hrnjak-ensures-sure-that-her-ngos-long-term-social-inclusion-programme-for-trafficking-survivors-in-serbia-functions-smoothly.html