Praktičari u borbi protiv trgovine ljudima

Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima

U sklopu projekta „Deca nisu na prodaju“ koji zajednički sprovode NVO Atina, Centar za integraciju mladih uz podršku Save the children i švedskog Radio Aid-a održan je dvodnevni trening „Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima“. Trening je posebno krojen po meri predstavnika i predstavnica partnerskih organizacija civilnog drustva i to organizacija Praxis, Centar za integraciju mladih, Grupe 484 i Save the children.

Ukupno 20 predstavnika ovih organizacija prosli su obuku u vezi sa temama prepoznavanja krivičnog dela trgovine ljudima, krivično-pravnog sistema i sudske prakse u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji. Takodje je deo treninga bio posvecen temi prijavljivanja i istražnih radnji u slučajevima trgovine ljudima, kao i sistemu koordinacije i mehanizama upućivanja žrtava trgovine ljudima. Polaznici i polaznice imali su priliku da prolaze kroz indikatore za prepoznavanje žrtava trgovine ljudima i prakse direktne asistencije i zaštite žrtava trgovine ljudima. U implementaciji treninga ucestvovali su eminentni strucnjaci u ovoj oblasti Radmila Dragičević Dičić, sudinica Vrhovnog kasacionog suda, Goran Todorović, šef odseka za trgovinu ljudima i krijumčarenje ljudima u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala  - SBPOK., Mitar Đurašković, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Sanja Savić, stručna radnica Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima kao i Zorana Parezanović i Jelena Hrnjak iz NVO Atina.

Trening ima za cilj bolje prepoznavanje i identifikaciju žrtava trgovine ljudima u migrantskoj populaciji u Srbiji. Polaznice i polaznici su ocenili trening najboljim ocenama, a do kraja godine NVO Atina nastavlja rad sa ovim organizacijama na podizanju njihovih kapaciteta da prepoznaju u većoj meri i upute na sistem zaštite sve one osobe i migrantskoj populaciji koji su u riziku ili su podvrgnute trgovini ljudima.

Fotografije sa dodagaja mogu se naci na linku: http://www.atina.org.rs/sr/prakticari-u-borbi-protiv-trgovine-ljudima