Predstavnica Atine govorila u Domu Narodne skupštine

Predstavnica Atine govorila u Domu Narodne skupštine

U Beogradu je, 18. maja 2017. godine, održana međunarodna radionica “Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu” u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Na ovoj radionici su, pored članova parlamenata Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Rumunije, Velike Britanije, i Srbije učestvovali i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija, među kojima je bila i predstavnica NVO Atina.

Radionicu su uvodnim obraćanjima otvorili Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, Denis Kif, ambasador Velike Britanije u Srbiji, Entoni Stin, predsednik britanske Fondacije za borbu protiv trgovine ljudima, i Baronesa Batler-Slos, članica Parlamenta Velike Britanije i prva sutkinja Apelacionog suda Engleske i Velsa.

Prezentacije članova parlamenata predstavile su odličan izvor informacija učesnicima kada je reč o broju presuda, policijskoj aktivnosti, broju potencijalnih žrtava, uključivanju NVO i svesti šire javnosti u njihovim državama, kao i o uključenosti samog parlamenta i vlade kada je u pitanju borba protiv trgovine ljudima. Nakon ovih prezentacija, govor je održao i Davor Rauš, oficir za prevenciju kriminaliteta i krivično pravosuđe UNODC-a, koji je tom prilikom predstavio rad same kancelarije u Evropi, i skrenuo pažnju na važnost zajedničkog rada u borbi protiv ovog fenomena.

Tokom svog obraćanja prisutnima, predstavnica Atine, Jelena Hrnjak, pozvala je na zajedničko delovanje po pitanju trgovine ljudima, bez obzira na stranačku pripadnost, jer taj problem jednako ugrožava sve, i kao takav zahteva da se ličnim primerom utiče na promenu svesti i na iskorenjivanje modernog ropstva. Ona je podržala inicijativu za osnivanje parlamentarnog odbora za borbu protiv trgovine ljudima pri Narodnoj skupštini Republike Srbije i najvišim predstavničkim telima u svim zemljama u regionu. Takođe, naglasila je važnu ulogu organizacija civilnog društva u pružanju zaštite žrtvama, i ukazala na činjenicu da je konstruktivna saradnja između države i civilnog društva jedini način da se postignu održiva rešenja u ovoj oblasti.

Učesnici radionice diskutovali su i o koracima koje je potrebno preduzeti kako bi se članovi parlamenata angažovali na uspostavljanju interparlamentarne, interresorne saradnje i saradnje sa nevladinim organizacijama u borbi protiv trgovine ljudima, i zajednički ustanovili da je sledeći korak uspostavljanje parlamentarne mreže za region Zapadnog Balkana.

Ova radionica poslužila je kao izuzetna prilika da se prisutni akteri povežu, razmene mišljenja i iskustva na polju borbe protiv trgovine ljudima, i uspostave saradnju, kao i parlamentarne strukture, koja će pozitivno uticati na rešavanje ovog pitanja u celom regionu.

U nastavku možete čitati govor predstavnice Atine, Jelene Hrnjak u celosti.