Predstavnica UG Atine na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici

Predavanje na temu „Suzbijanje trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima (procesni i vanprocesni aspekt)

Na Univerzitetu u Prištini, Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, studentima Pravnog fakulteta Jelena Hrnjak članica Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije iz UG Atina održala je predavanje na temu „Suzbijanje trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima (procesni i vanprocesni aspekt).

Studenti su pokazali jako veliko interesovanje za temu zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i da se u nastavu uključi što veći broj predavača koji će sa studentima deliti svoja iskustva iz prakse. Za UG Atina ovo predavanje kao i uspostavljanje saradnje sa Pravnim fakultetom u Kosovskoj Mitrovici je od velikog značaja, da dalju razmenu ideju, kao i podršku studentima da se usključe u borbu protiv trgovine ljudima.

Više informacija i fotografija možete is pratiti putem linka samog Fakulteta: 

https://pra.pr.ac.rs/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD/