Predstavnice NVO Atina učestvovale na treningu CEDEM-a i CŽL-a o borbi protiv trgovine ljudima

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CŽL) organizovali su 12. i 13. decembra u Bečićima trening za predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i medija, u okviru projekta “Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima”.

Predstavnice NVO Atina, Marija Cvejić i Jelena Hrnjak, dale su svoj doprinos predstavljajući učesnicima svoja iskustva iz Srbije, naročito trendove u oblasti identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima. Ovo iskustvo bilo je od izuzetnog značaja za učesnike/ce iz Crne Gore imajući u vidu sličnosti u društvenim i političkim sferama koje utiču na ekonomski razvoj, što doprinosi porastu siromaštva i društvenoj isključenosti - glavnim okidačima trgovine ljudima.

Projekat, koji je podržan od strane Kanadske ambasade u Beogradu, ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta za identifikovanje žrtava trgovine ljudima, i unapređenje koordinacije i saradnje između ključnih aktera u borbi protiv trgovine ljudima. Trening je imao za cilj da ojača kapacitete predstavnika/ca ključnih institucija - potpisnica Memoranduma o saradnji - za bolju identifikaciju i postupanje prema žrtvama trgovine ljudima, naročito sa maloletnim licima koja uživaju posebnu zaštitu. Trening je okupio oko 20 predstavnika/ca institucija, nevladinih organizacija, i medija.