CEDEM

Predstavnice NVO Atina učestvovale na treningu CEDEM-a i CŽL-a o borbi protiv trgovine ljudima

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CŽL) organizovali su 12. i 13. decembra u Bečićima trening za predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i medija, u okviru projekta “Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima”.

Serbian