Quo vadis Evropo? – tribina o izbegličkoj tragediji i odgovorima društvenih pokreta

Quo vadis? tribina

Manifestacijom "Uvek neposlušne" Žene u crnom su, u oktobru, obeležile 25 godina svog delovanja u mirovnom aktivizmu i neumornog zalaganja za društvo solidarnosti i pravde. Ovaj važan jubilej Žene u crnom su proslavile u svom aktivističkom maniru - otvarajući društveno važne teme zajedno sa mrežom saradničkih organizacija i pojedinki iz celog sveta kroz program koji je sadržao izložbu, performans, filmske projekcije, panel diskusije, ulične akcije i akcije solidarnosti sa izbeglicama.

Jelena Hrnjak, programska koordinatorka NVO Atina učestvovala je na tribini Quo vadis Evropo?, koja je imala za temu izbegličku krizu i odgovore koje pružaju organizacije i pokreti. Pored Jelene u tribinu su učestvovale i Ivana Radović iz organizacije ASTRA, Jolanda Ruile, predstavnica Žena u crnom iz Sentandera,  Jone Gerini, iz Žena u crnom iz Ravena,  Mikloš Biro, profesor kliničke psihologije sa Univerziteta u Novom Sadu,  Zoran Solomun, režiser i društveni aktivista iz Berlina, kao i No borders aktivistkinje i aktivisti.Tokom tribine učesnice i učesnici su razmatrali izazove sa kojima se susreću u aktivnostima pružanja podrške izbeglicama. Jelena Hranjak je podelila iskustvo Atine u radu sa devojčicama, ženama i devojakama na putu i neophodnosti da se rodna perspektiva neizostavno uključi u odgovor na humanitarnu krizu na svim nivoima.

Mirovne ulične akcije koje su bile deo proslave, imale su naziv  "Nećemo tvrđavu Evropu - hoćemo otvorene granice! Izbeglice su dobrodošle", sa ciljem da se izvrši pritisak na vlade evropskih zemalja da otvore vrata izbeglicama s Bliskog istoka i da regulišu njihov status.

Uz "Žene u crnom" u akciji su učestvovale predstavnice organizacija iz Belgije, Danske, Grčke, Španije, italije, Rusije, Ukrajine, Velike Britanije, Holandije i svih zemalja nastalih od Jugoslavije.
Na transparentima na srpskom, arapskom, nemačkom, engleskom i drugim jezicima je pisalo "Hoćemo otvorene granice", "Stop ratu, a ne izbeglicama", "Oružje je ilegalno".
Drugaricama aktivistkinjama Ženama u crnom  čestitamo jubilej, uz divljenje i poštovanje višedecenijskoj posvećenosti i neumornosti na promociji kulture mira, tolerancije i solidarnosti, a sa željom da se ciljevi njihovog rada što pre ostvare i da zajedno uživamo u pravednom društvu.