tribina

NVO Atina učestvovala u projektu “Vreme protiv nasilja”

Četvrti okrugli sto “Porodično i partnersko nasilje nad ranjivim grupama” u okviru projekta “Vreme protiv nasilja”, održan je u Press centru UNS-a u petak 18. novembra.

Teme za razgovor bile su koliko je učestalo nasilja nad ranjivim grupama koje smo nabrojali, zašto je nasilje nad starim licima tabu tema u Srbiji, kako se Srbija suočava sa izazovima migrantske krize kada je reč o partnerskom i porodičnom nasilju, koji mehanizmi stoje na raspolaganu u borbi protiv ovih oblika nasilja nad ranjivim grupama i kako izaći na kraj sa dvostrukom diskriminacijom.

Serbian

Quo vadis Evropo? – tribina o izbegličkoj tragediji i odgovorima društvenih pokreta

Manifestacijom "Uvek neposlušne" Žene u crnom su, u oktobru, obeležile 25 godina svog delovanja u mirovnom aktivizmu i neumornog zalaganja za društvo solidarnosti i pravde. Ovaj važan jubilej Žene u crnom su proslavile u svom aktivističkom maniru - otvarajući društveno važne teme zajedno sa mrežom saradničkih organizacija i pojedinki iz celog sveta kroz program koji je sadržao izložbu, performans, filmske projekcije, panel diskusije, ulične akcije i akcije solidarnosti sa izbeglicama.

Serbian