Razvoj politike

Fotografija: Audrey Hall
Žrtva trgovine ljudima Odri Morisi.
 

Na hiljade mladih Amerikanki koje upadnu u zloglasni svet prostitucije, kažu zagovornici, ne čine to svojom voljom.

Spasenim migrantima pomažu da se iskrcaju sa broda italijanske mornarice po dolasku u Augustu, grad u okrugu Sirakuza.

Sada postoje alati koji omogućavaju kupcima da provere u kakvim uslovima je proizvedena garderoba koju žele da kupe.

Kroz istoriju, žene su ustale i borile se da ruše barijere koje su im nametnute

Detinjstvo je definisano kulturološki postavljenim granicama koje se menjaju tokom ljudske istorije.

Indija, u kojoj se žene na prevaru uvlače u različite oblike ropstva od pomoći u kući do prostitucije, je na četvrtom mestu Globalnog indeksa ropstva.
Fotografija: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

Indija, u kojoj se žene na prevaru uvlače u različite oblike ropstva od pomoći u kući do prostitucije, je na četvrtom mestu Globalnog indeksa ropstva.
Fotografija: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

Pages