Razvoj politike

SOS za poštovanje zakona

Saopštenje za medije Mreže Žene protiv nasilja

Udruženje građana Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u periodu od 1. avgusta 2018. godine do 30. jula 2019.

Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima

Objavljen francuski bilten br. 10 o borbi protiv trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi

Sve je kodifikovano prema muškim potrebama – čak i naš donji veš, seksualne prakse, materinstvo

Po zvaničnoj statistici iz januara 2018. godine, u Srbiji se nalazi 4.314 izbeglica i migranata od kojih većinu čine žene i deca.

Po zvaničnoj statistici iz januara 2018. godine, u Srbiji se nalazi 4.314 izbeglica i migranata od kojih većinu čine žene i deca.

Udruženje građana Atina je u okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijima iz migrantske i izbegličke populacije” u oktobru mesecu 2017. godine predstavilo rezultate istraživanja o nasilju nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji u Srbiji.

Na osnovu javnog poziva i Procedura za rad, komisija sastavljena od predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova, donela je konačnu odluku o izboru organizacij

Pages