Razvoj politike

Preživeli sa potonulog broda u blizini Grčke u maju. Najveći broj smrti migranata dešava se u toku pokušaja da pređu Sredozemno more.
Fotografija: Orestis Panagiotou/EPA

Nesuđeni imigranti gledaju kroz prozor ribarskog broda dok stižu u luku Katanija.
Fotografija: Antonio Parrinello/Reuters

#GivingTuesday, 2 decembar 2014.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS primorana je da reaguje povodom sve učestalijih nastupa Zorana Milivojevića, koji je u javnosti poznat po zastupanju telesnog kažnjavanja dece i po govoru mržnje, što

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS primorana je da reaguje povodom sve učestalijih nastupa Zorana Milivojevića, koji je u javnosti poznat po zastupanju telesnog kažnjavanja dece i po govoru mržnje, što

Dok mnogi veruju da je ropstvo stvar prošlosti, ono ostaje ozbiljan, mada umnogome skriven, problem.

Oko 560 nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva, uz 86 akademika i istraživača pozvalo je Evropski parlament da odbije izveštaj koji promoviše kriminalizovanje kupovine seksa koji je iznela čl

U vekovima klišea kojima se očajava da će ‘prostitucija uvek biti među nama’, uspeh jedne zemlje izdvaja se kao usamljeni svetionik koji osvetljava put.

UDRUŽENJE GRAĐANA "ATINA" SPROVELO JE ISTRAŽIVANJE MEĐU MIGRANTIMA, ALI I PREDSTAVNICIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD, POLICIJE, CENTARA ZA AZIL, CRVENOG KRSTA, KANCELARIJA ZA MLADE, LOKALNIH MEDIJA, OBRAZOVNIH INSTITUCIJA I DRUGIH RELEVANTNIH ORGANIZACIJA I TELA IZ PET ZAJEDNICA UKLJUČENIH U

UDRUŽENJE GRAĐANA "ATINA" SPROVELO JE ISTRAŽIVANJE MEĐU MIGRANTIMA, ALI I PREDSTAVNICIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD, POLICIJE, CENTARA ZA AZIL, CRVENOG KRSTA, KANCELARIJA ZA MLADE, LOKALNIH MEDIJA, OBRAZOVNIH INSTITUCIJA I DRUGIH RELEVANTNIH ORGANIZACIJA I TELA IZ PET ZAJEDNICA UKLJUČENIH U

Pages