Razvoj politike

Feministička društvena transformacija: Ruke snage i solidarnosti - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Vranja

Obavezivanje prema sadašnjosti i investicija u budućnost

Fotografija: Novinarke protiv nasilja/Dragana Udovicic

Fotografija: Novinarke protiv nasilja/Dragana Udovicic

Fotografija: Novinarke protiv nasilja/Dragana Udovicic

 

Fotografija: Pixabey

U Srbiji zvanično postoji 15 sigurnih kuća, ali samo njih 11 radi, a Srbija je po broju kreveta u njima ispunila svega četvrtinu kapaciteta koje bi trebalo da ima, kaže Andrijana Radoičić Nedeljković iz udruženja građana Atina.

 

Fotografija: Pixabey

U Srbiji zvanično postoji 15 sigurnih kuća, ali samo njih 11 radi, a Srbija je po broju kreveta u njima ispunila svega četvrtinu kapaciteta koje bi trebalo da ima, kaže Andrijana Radoičić Nedeljković iz udruženja građana Atina.

 

Fotografija: Pixabey

U Srbiji zvanično postoji 15 sigurnih kuća, ali samo njih 11 radi, a Srbija je po broju kreveta u njima ispunila svega četvrtinu kapaciteta koje bi trebalo da ima, kaže Andrijana Radoičić Nedeljković iz udruženja građana Atina.

Pages