Razvoj politike

Feministička društvena transformacija: Sagledavanje sveta iz ženske perspektive predstavlja ključ za promene i unapređenje života žena i devojčica - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Čačka

Feministička društvena transformacija: Sagledavanje sveta iz ženske perspektive predstavlja ključ za promene i unapređenje života žena i devojčica - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Čačka

Feministička društvena transformacija: Edukacija mladih kao ključ za ravnopravnije i pravednije društvo - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Beograda

Feministička društvena transformacija: Edukacija mladih kao ključ za ravnopravnije i pravednije društvo - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Beograda

Feministička društvena transformacija: Edukacija mladih kao ključ za ravnopravnije i pravednije društvo - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Beograda

Feministička društvena transformacija: Ruke snage i solidarnosti - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Vranja

Feministička društvena transformacija: Ruke snage i solidarnosti - Klub “Sa devojkama i za devojke” iz Vranja

Obavezivanje prema sadašnjosti i investicija u budućnost

Pages