Reagovanje povodom naloga centrima za socijalni rad

Reagovanje povodom naloga centrima za socijalni rad

Beograd, 25.7.2019 – Mreža organizacija za decu Srbije MODS i Centar za integraciju mladih – CIM izražavaju zabrinutost zbog direktive  koju je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo svim centrima za socijalni rad u Republici Srbiji, a koja se odnosi na „decu koja žive ili rade na ulici“. 

Ovim nalogom centri za socijalni rad se obavezuju da organizuju sastanke sa policijskim upravama ili policijskim stanicama i po hitnom postupku oduzmu dete od roditelja za koje procene da „živi i radi na ulici“. 
Podsećamo da je naša država aktivno učestvovala u pripremi dokumenta koji je usvojio UN Komitet za prava deteta (Opšti komentar broj 21 o deci u uličnoj situaciji) koji daje smernice državi kako da podrži decu u uličnoj situaciji, a ne da ih oduzima roditeljima i pokreće postupke pred sudom. 

Ova direktiva je u suprotnosti sa proklamovanom politikom Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da će im prioritet biti zaštita primarne porodice, podrška porodici, smanjenje siromaštva dece, socijalne i ekonomske nejednakosti u društvu.

Resorno ministarstvo za socijalnu politiku je najavilo da će u nacrtu Izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti jedan od prioriteta biti stvaranje uslova za unapređenu intenzivnu podršku porodici koja je u riziku od izmeštanja dece. Takođe, Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta predviđa posebnu zaštitu i prava „dece koja žive ili rade na ulici“ i u suprotnosti je sa pomenutom direktivom. 
Pozivamo Vladu Republike Srbije i nadležno ministarstvo da pokrene afirmativnu akciju podrške siromašnim porodicama, porodicama koje žive u ekstremnom siromaštvu, porodice koje razvijaju strategije preživljavanja, deci koja žive u neuslovnim domovima, deci koja žele da imaju kupatilo, tuš, toalet u 21. veku. 

Verujemo da je u interesu dece, pa i same države, pružanje podrške roditeljima da mogu da obezbede dostojanstven život svojoj deci, pre nego njihovo odvajanje od porodica. 

Ukoliko država želi da pomogne deci u uličnoj situaciji, verujemo da postoje i drugi načini, mnogo efikasniji i na duže staze uspešniji, od drastičnih poziva na oduzimanje dece. Time se nikako ne rešava problem dece, već se otvara niz drugih problema koji se javljaju kada se dete razdvoji i oduzme od svojih roditelja. Politika države je da o deci ne brinu hranitelji i domovi za decu, već prvenstveno njihove porodice. 
Pozivamo Vladu Republike Srbije da učini sve što je u njenoj moći da popravi težak materijalni i finansijski položaj najsiromašnijih porodica koje su u riziku da im se oduzmu deca po ovom nalogu. Jedan od načina su  izmene Zakona o socijalnoj zaštiti koje se odnose na novčanu socijalnu pomoć. Vlada može da ukine ograničenje od 9 meseci u kalendarskoj godini za primanje novčane socijalne pomoći, poveća iznos novčane socijalne pomoći za porodice koje imaju decu, i ukine mogućnost da centri za socijalni rad računaju propuštenu zaradu nezaposlenim licima i tako im uskraćuje pravo na novčanu socijalnu pomoć, i ostavlja u riziku od zapadanja u dublje siromaštvo.

Teskt u originalu mozete citati na stranici: http://zadecu.org/reagovanje-povodom-naloga-centrima-za-socijalni-rad/

Direktivu Ministarstva možete čitati na stranici: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/nalog-za-unapredjivanje-stepena-zastite-pomoci-i-podrske-deci-ulice-ponovo-upucen-svim-centrima-za-socijalni-rad