Mreza organizacija za decu Srbije

Reagovanje povodom naloga centrima za socijalni rad

Reagovanje povodom naloga centrima za socijalni rad

Beograd, 25.7.2019 – Mreža organizacija za decu Srbije MODS i Centar za integraciju mladih – CIM izražavaju zabrinutost zbog direktive  koju je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo svim centrima za socijalni rad u Republici Srbiji, a koja se odnosi na „decu koja žive ili rade na ulici“. 

Serbian

Država mora da reaguje i zaštiti žrtve nasilja u porodici!

Mreža organizacija za decu Srbije i Mreža Žene protiv nasilja uputile su Ministarstvu za rad i zapoščjabanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova Preporuke za unapređenje sistemskih mera u oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici. Neposredan povod za izradu ovih preporuka, predstavljali su slučajevi u kojima su tokom jula u Centrima z asocijalni rad ubijene dve žene i jedno dete.

Serbian