Subotica: Okrugli sto na temu rizika i opasnosti od trgovine ljudima

Fotografija: RTV (Kristijan Takač)

Izbeglištvo sa sobom nosi brojne izazove i opasnosti, a posebno ugroženi na tom putu u nepoznato jesu žene i deca. Prolaženje kroz različite zemlje, čiji jezik ne govore, gde se svakodnevno susreću sa nepoznatim ljudima, čini izbegličku populaciju posebno ranjivom.
„Samo to iskustvo da beže iz ratom zahvaćenih područja, da beže od odmazde, da beže zbog toga što im je ugrožen život ili neka osnovna ljudska prava, što su već trpeli različite oblike diskriminacije ili rodno zasnovanog nasilja u svojim zemljama porekla, dodatno ih čini ranjivim za sve ono što ih tokom tog puta čeka, tako da su izloženi i ljudima koji su prepoznali njih da su laka meta, u smislu da mogu biti dodatno eksploatisani na različite načine, da li radno, da li seksualno”, objašnjava Lidija Đorđević, predstavnica Udruženja građana „Atina”.

Svoja iskustva sa članovima Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, a to su predstavnici relevantnih ustanova i institucija, podelile su žene i devojke sa iskustvo izbeglištva, koje su dobile azil i sada žive i rade u Srbiji.

Fotografija: RTV (Kristijan Takač)

„Mi smo dana dali priliku našim profesionalcima iz Lokalnog time, pre svega Policijskoj upravi, Višem javnom tužilaštvu, a pozvali smo ovaj put i Visoki komesarijat za izbeglice i migracije, odnosno predstavnike Prihvatnog centra u našem gradu, da razmene iskustva na temu migracija i životnog iskustva ovih žena, a sve u kontekstu borbe protiv trgovine ljudima u našem gradu”, ističe Ilija Đukanović, koordinator Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.

Međunarodni dan izbeglica se inače obeleževa 20.juna, a Lokalni tim će nakon tog datuma, tačnije u julu, u saradnji sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta u Subotici, obeležiti i Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Više fotografija sa ovog događaja možete pogledati na sledećem linku: https://www.subotica.com/fotografije/gradska-kuca-plava-sala-okrugli-sto...

Ovaj događaj je organizovan u sklopu projekta Zagovaračka grupa žena izbeglica, koji Atina sprovodi uz podršku Rockefeller Brothers fondacije.