Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 30. jul je ustanovljen kao svetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNDOC) osmislila je akciju kojom nastoji da podstrekne ljude širom sveta, pogotovo mlade, da izraze ne samo solidarnost sa milionima žrtava trgovine ljudima, već i da im pruže podršku koja bi im vratila ono što im je ukradeno – nadu. UNDOC je posvećen da pokrene masovnu aktivnost na društvenim mrežama koristeći hashtag #igivehope koji bi trebalo da služi kao opomena za društvo, ali i što još bitnije kao podrška za sve one koje su preživeli situaciju trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svetu koji utiče na život miliona ljudi širom sveta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Prema postojećim analizama identifikovanih slučajeva trgovine ljudima, potencijalni trgovci ljudima mogu biti: partneri/članovi porodice, makroi, vlasnici javnih kuća i menadžeri salona za masaže, posrednici u nalaženju poslova, vlasnici fabrika i korporacija, bande i kriminalne mreže i ostali. Široki spektar kriminalaca, uključujući makroe pojedince, porodične organizacije, male firme, kriminalne mreže i internacionalne kriminalne organizacije mogu biti trgovci ljudima Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, deca i muškarci prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju, kao i bilo koji drugi oblik rada ili usluga, kao što su recimo radnice/i držani u kućama ili na farmama prisiljeni da rade protiv svoje volje. Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima.

Borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Svako može da pomogne rešavanju ovog zločina tako što će pokrenuti lavinu malih, ali značajnih akcija koje pružaju nadu i pomoć.

 

Postoji mnogo načina kako možete pomoći, a neki od njih su:

  • Dajte podšku: Pridružite se međunarodoj #igivehope kampanji na društvenim mrežama i hiljadama drugih u pokazivanju vaše solidarnosti sa žrtvama trgovine ljudima. Po prvi put ove godine preživele situaciju trgovine ljudima će aktivno uzeti učešće na ovaj dan, tako što će tvitovati i slati iskustvene, poruke nade preko naloga NVO Atina https://twitter.com/atinango
  • Budite pažljivi: Ako primetite bilo šta što po vašem mišljenju može biti u vezi sa trgovinom ljudima, prijavite to na dežurni broj telefona NVO Atina +381 61 63 84 071. To može da se odnosi na okolnosti na vašem radnom mestu ili u privatnom životu – zapamtite, žrtva može biti iskorišćena na mnogo načina. Ako niste sigurni, bolje je da pogrešite, nego da dozvolite da žrtve ostanu u ropstvu. Ovo važi i za vas! Ako sumnjate u uslove rada koji vam se nude ili bilo koje okolnosti koje podsećaju na trgovinu ljudima, pozovite anti-trafiking linije koje vam mogu pomoći.
  • Priključite se: Informišite se o tome šta je do sada urađeno u vašem okruženju, vidite šta možete da uradite kako biste ohrabrili vama bliske ljude i poznanike kako bi svi postali svesniji o trgovini ljudima. Ovo je problem koji se tiče svih nas.
  • Volontirajte: Priključite se aktivno kroz volonterski rad koji Vam omogućava bavljenje društveno korisnim radom kroz aktivno učešće u rešavanju problema ugroženih grupa, u menjanju i poboljšanju lokalne zajednice i društva.
  • Budite svesni: Priključite se kampanji "Plavo srce" protiv trgovine ljudima i saznajte više tako što ćete posetiti sajt unodc.org/bluehart. Ova međunarodna inicijativa radi na podizanju svesti o stradanjima žrtava i jača podršku u borbi protiv odgovornih za trgovinu ljudima. Pratite “Plavo srce” preko Twittera (twitter.com/BlueheartHT) i Facebooka (facebook.com/BlueheartHT) za novosti i vesti o ovom problemu.
  • Informišite se: Ovo je ozbiljan društveni problem koji traže kontinuiranu pažnju šire javnosti i samo stalnim informisanjem moći ćemo zajednički da stanemo na put modernom ropstvu koje predstavlja sramotu savremenog društva.
  • Budite sasosećajni: Možete da donirate u United Nations Voluntary Trust Fund za žrtve trgovine ljudima (www.unodc.org/humantraffickingfund) odakle se finansiraju specijalizovane organizacije civilnog društva koje rade sa preživelima ove vrste zločina. Pored globanih donacija, možete dati donaciju tako što ćete datii svoje vreme i energiju kroz volonterski rad, kupiti ručno rađen nakit od strane korisnica NVO Atine, doneti stare stvari i knjige za žrtve trgovine ljudima NVO Atini ili kupiti bejgl u Bejgl radnji, socijalnom preduzeću koje sav profit usmerava u programe reintegracije žrtava trgovine ljudima. Mnogo je načina, potrebna je samo dobra volja.
  • Budite odgovorni: Budite sigurni da vaš izbor i aktivnosti kao potrošača budu etičke. Možete se obavezati da ne kupujete robu i usluge koje mogu biti povezane direktno ili indirektno sa seksualnom eksploatacijom, prinudnim radom ili drugim oblicima eksploatacije.