Atina; KAS; Gradimo zajedno; MLA; Vranje; Lokalna mreža

Vranjska lokalna mreža ispratila monitoring trening

Članovi i članice lokalne mreže u Vranju završili su trening na temu monitoringa krajem novembra. Tokom dvodnevnog rada, 24 učesnika se upoznalo sa matricom monitoringa kao i posebno svakim od segmenata praćenja sistema koji se bavi izbeglicama i migrantima u Vranju. 

Članovi lokalne mreže u Vranju su predstavnici i predstavnice zdravstenog, obrazovnog, sistema socijalnog rada, kao i civilnog društva, Komesarijata za izbeglice i migracije, Crvenog krsta, Nacionalne službe za zapošljavanje, gradske uprave.

Serbian