Vranjska lokalna mreža ispratila monitoring trening

Članovi i članice lokalne mreže u Vranju završili su trening na temu monitoringa krajem novembra. Tokom dvodnevnog rada, 24 učesnika se upoznalo sa matricom monitoringa kao i posebno svakim od segmenata praćenja sistema koji se bavi izbeglicama i migrantima u Vranju. 

Članovi lokalne mreže u Vranju su predstavnici i predstavnice zdravstenog, obrazovnog, sistema socijalnog rada, kao i civilnog društva, Komesarijata za izbeglice i migracije, Crvenog krsta, Nacionalne službe za zapošljavanje, gradske uprave.

Ovaj vid osnaživanja kolega i koleginica da učestvuju u praćenju sistema u kome rade sa izbeglicama i migrantima jeste jedan od ciljeva projekta „Gradimo zajedno“. Naredne godine, oni će izraditi dva relevantna monitoring izveštaja sa kojim će moći da zagovaraju unapređenje sistema. 

Sve fotografije sa treninga u Vranju pogledajte u galeriji ili na Facebook albumu.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata, poboljšava se položaj izbeglica i migranata kao i poboljšava sistem integracije. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.