Konrad-Adenauer-Stiftung

Norbert Bekman, šef KAS-a za Srbiju: Naša je obaveza da pokažemo solidarnost za druge

Intervju: Norbert Bekman-Dirkes, šef KAS-a za Srbiju

NAŠA JE OBAVEZA DA POKAŽEMO SOLIDARNOST ZA DRUGE

„Integracija je pitanje stvaranja veza u lokalnim zajednicama i omogućavanja jednakih šansi za sve, kako bi mogli da pronađu mesto za sebe. Ovaj projekat treba da približi ljude jedne drugima na period od nekoliko nedelja, nekoliko meseci ili na duže“

Serbian