kulturna medijatorka

Most između dve kulture

Rima Kilani je prva kulturna medijatorka u Srbiji. Angažovana je u NVO Atina na granici sa Hrvatskom. Da bi mogla da se bavi ovim poslom, osoba mora da bude bez predrasuda, iskrena i pronicljiva, a svi ti kvaliteti ogledaju se u Riminoj pozitivnoj ličnosti koja pleni samopouzdanjem i poverenjem.

Serbian