NVO Atina

IZVEŠTAJ SAVETA EVROPE Eksploatacija dece najveći izazov

Savet Evrope predstavio je novi izveštaj o zaštiti dece izbeglica od seksualnog zlostavljanja, u kojem se ukazuje da su najveći problemi prikupljanje podataka, identifikacija žrtava i njihova zaštita.

O ukupnom broju dece pogođene izbegličkom krizom u Evropi ne postoje zbirni podaci, ali Evropska mreža ombudsmana za decu procenjuje da je 2015. godine najmanje 337.000 dece registrovano kao tražioci azila, a 88.300 bilo je bez pratnje.

Serbian

14 godina od registracije NVO Atine

Mi danas slavimo! Na današnji dan, pre tačno 14 godina nekoliko pronicljivih žena odlučilo je da registruju udruženje pod nazivom Atina. Tako smo i rasle i razvijale se, vodeći se principima mudrosti i pravde, baš kao i grčka boginja čije smo ime preuzele. Za sve ove godine uradile smo toliko toga, pomerile planine i nadahnule živote mnogih žena i devojčica kojima smo bile potrebne. Zahvalne smo svima koji nas podržavaju i dele naše vrednosti.

Serbian

Centar Beograda kao eldorado za krijumčare izbeglica

Centar Beograda kao eldorado za krijumčare izbeglica

Autor/izvor: SEEbiz / Deutsche Welle
Datum objave: 28.01.2017. - 22:28:52

BEOGRAD - Za park preko puta beogradske autobuske stanice izbeglice su čule još u Istanbulu ili Sofiji – tu ordiniraju krijumčari. Cena njihovih usluga raste sa očajem. Mnogi ljudi zaglavljeni u Srbiji vide ih kao slamku spasa.

Serbian

Otvorena pisma: Izbeglička kriza iz ženske perspektive

Aktivistkinje NVO Atina pripremile su sveobuhvatan prikaz iskustava žena izbeglica, kao i sopstvenih spoznaja, lekcija i zapažanja stečenih u višemesečnom radu na pružanju direktne pomoći i podrške ženama i devojkama izbeglicama. Od početka rada na terenu mobilni timovi NVO Atina stupili su u kontakt i asistirali preko 35000 žena i devojaka.

Serbian

Prezentacija studije: Mentalno zdravlje izbeglica – uspostavljanje komunikacije i poverenja

Psychosocial Innovation Network (PIN) je prezentovao rezultate studije koja se bavi mentalnim zdravljem izbeglica i tražilaca azila u Srbiji kao i evaluacijom sistema podrške iz različitih perspektiva. Studija je sprovedena u okviru projekta koji je PIN realizovao tokom 2016. godine uz podršku UNHCR kancelarije u Beogradu.Na skupu su svoj doprinos dali i NVO Atina, UNHCR Srbija, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Dr. Zoran Đurić kao i Wael Alzainab i Marko Gagić.

Serbian

NVO Atina učestvovala u projektu “Vreme protiv nasilja”

Četvrti okrugli sto “Porodično i partnersko nasilje nad ranjivim grupama” u okviru projekta “Vreme protiv nasilja”, održan je u Press centru UNS-a u petak 18. novembra.

Teme za razgovor bile su koliko je učestalo nasilja nad ranjivim grupama koje smo nabrojali, zašto je nasilje nad starim licima tabu tema u Srbiji, kako se Srbija suočava sa izazovima migrantske krize kada je reč o partnerskom i porodičnom nasilju, koji mehanizmi stoje na raspolaganu u borbi protiv ovih oblika nasilja nad ranjivim grupama i kako izaći na kraj sa dvostrukom diskriminacijom.

Serbian

Pages