programska menadžerka UG Atina i konsultantkinja Saveta Evrope