psiholosko stanje izbeglica

Prezentacija studije: Mentalno zdravlje izbeglica – uspostavljanje komunikacije i poverenja

Psychosocial Innovation Network (PIN) je prezentovao rezultate studije koja se bavi mentalnim zdravljem izbeglica i tražilaca azila u Srbiji kao i evaluacijom sistema podrške iz različitih perspektiva. Studija je sprovedena u okviru projekta koji je PIN realizovao tokom 2016. godine uz podršku UNHCR kancelarije u Beogradu.Na skupu su svoj doprinos dali i NVO Atina, UNHCR Srbija, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Dr. Zoran Đurić kao i Wael Alzainab i Marko Gagić.

Serbian