silovanje

Ne postoji “seks bez pristanka”. To je nasilje.

Preuzeto sa sajta www.nytimes.com

Znatno pre izbora Donalda Trampa za predsednika, uvođenje mizoginije tokom njegove izborne kampanje izazvalo je opravdani gnev i strah. Sada, sa alarmantnom stvarnošću njegovog stupanja na dužnost predsednika i njegovim izborom jednog broja članova kabineta taj strah je uvećan među ranjivom populacijom, i među onima koji brane svoja osnovna prava.

Serbian