Winnie Byanyima izvršna direktorka Oxfam International

Suprotstavite se izdaji Konvencije o statusu izbeglica 65 godina kasnije

Na 65. godišnjicu Konvencije o statusu izbeglica, hajde da #StandAsOne sa 65 miliona prisilno raseljenih lica.

U našem svetu danas nalazi se milion ljudi koji su pobegli od nasilja i progona za svaku godinu postojanja Konvencije o statusu izbeglica.
Konvencija o statusu izbeglica usvojena je 1951. godine, i definiše ko je izbeglica. U njoj se navode njihova prava i zakonske obaveze koje države moraju poštovati kako bi zaštitile ove ranjive muškarce, žene i decu. To je konvencija od koje sam ja, kao i mnogi drugi, imala puno koristi.

Serbian