Treća sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održao je 12. oktobra 2016. godine svoju treću sednicu. Na dnevnom redu sednice našlo se razmatranje aktuelnog stanja u zbrinjavanju tražilaca azila – migranata, obrazovanje Radne grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici, kao i razmatranje predstavki i predloga građana.

Sednici je, pored članova Odbora, predstavnika ministarstava, Komesarijata, UNHCR-a, UNICEF-a, Beogradskog centra za ljudska prava i Centra za prava deteta, prisustvovala isped MODSa Jelena Hrnjak, programska menadžerka NVO Atina.

Tom prilikom, na temu razmatranja aktuelnog stanja u zbrinjavanju tražilaca azila – migranata, Jelena Hrnjak je iz ugla Atine iznela problem koji se u poslednje vreme sve češće javlja, a odnosi se na nasilje nad ženama i decom izbeglicama koji se trenutno nalaze na našoj teritoriji. Različiti su načini na koje se ove osobe iskorišćavaju na putu iz zemalja iz kojih dolaze, a identifikacija žrtava trgovine ljudima bi trebalo da se odvija bez obzira na to gde se konkretna osoba nalazi. Takođe, dodala je da su zabeležena različita svedočenja ljudi o zlostavljanjima u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji, međutim problem predstavlja to što sistem zaštite koji ovde postoji ne može da ih zaštiti na adekvatan način. Atina, u okviru svog programa, trenutno vodi četiri sigurne kuće, koje pružaju podršku za 44 osobe koje su trpele nasilje. Svaki centar za azil prijavljuje slučajeve nasilja koji se dešavaju ili unutar, ili van centara, međutim u trenutnim skloništima nema mesta za izbeglice žene žrtve nasilja. Jelena je naglasila da je potrebna podrška i predstavnicima policije, kako bi u situacijama kada je žrtvama neophodna zaštita, reagovali na adekvatan način. 

Izveštaj u celosti možete pronaći ovde: