U Zagrebu održan regionalni trening na temu migracija

U Zagrebu održan regionalni trening na temu migracija, NVO Atina

Regionalni trening na temu migracija održan je u Zagrebu u organizaciji ICITAP-a (Međunarodnog programa Ministarstva pravde SAD za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga) i Policijske akademije u Zagrebu i okupio je predstavnike i predstavnice osam zemalja iz regiona koji su tom prilikom imali mogućnost da razmene iskustva, dobre prakse, kao i politike i strategije koje su njihovo zemlje primenjivale tokom izbegličke krize. 

Kako je zatvaranje granica zemalja balkanske rute u potpunosti promenilo tok izbegličke krize, javili su se dodatni rizici kojima su izbeglice izložene, a posebno oni koji su među izbegličkom populacijom najranjiviji. U cilju pružanja najsveobuhvatnijeg odgovora u prepoznavanju i reagovanju na  krivična dela koje izbeglice stavljaju u nepovoljan položaj i ugrožavaju njihove živote, kršeći sva njihova prava, polaznicima su predstavljene teme trgovine ljudima, krijumčarenja, pravnih aspekata, međugranične saradnje na balkanskoj ruti, prepoznavanje i zaštita najranjivijih i koordinirane operacije povratka izbeglica u zemlju porekla. 

Predavači na treningu bili su predstavnici nacionalnih i internacionalnih institucija i organizacija - Paulette Hubbert, šef Programa pomoći žrtvama iz Ministarstva unutrašnje bezbednosti SAD-a (DHS), Donald Buechner, šef Odeljenja za borbu protiv trgovine ljudima, DHS-a, predstavnik EUROPOL-a Marius Roman, predstavnici UNHCR-a, IOM-a, Ministarstva unutrašnjih poslova Italije i Republike Hrvatske. 

Predstavnica NVO Atina, Jelena Hrnjak prisutnima je predstavila odgovor koji je Srbija dala na izbegličku krizu kroz panel diskusiju, kao i praktična iskustva na osnovu dugogodišnjeg rada NVO Atina u oblasti pružanja direktne podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima, koja je realizovana i u okviru izbegličke krize.

Više fotografija sa ovog događaja možete pogledati na linku http://www.atina.org.rs/sr/u-zagrebu-odr%C5%BEan-regionalni-trening-na-t...