Vranje jedan od pet gradova gde se sprovodi projekat prevencije i borbe protiv trgovine ljudima

Fotografija: Lična arhiva

Udruženje građana Atina sprovodi projekat u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“ i akciju „Prevencija i borba protiv trgovine lјudima u Srbiji“ u periodu od marta do oktobra 2020. godine u 5 gradova u Srbiji  i to u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Nišu i Vranju.

U ponedelјak i utorak u Vranju su održana dva sastanka različitih predstavnika članica Lokalnog tima sa predstavnicima Udruženja građana Atina i partnerima sa cilјem upoznavanja šireg tima sa projektom i aktivnostima, kao i utvrđivanje trenutnih lokalnih kapaciteta i mehanizama za reagovanje u slučajevima radne eksploatacije.

Prvom sastanku su prisustvovali koodrinator lokalnog tima, zajedno sa po jednim predstavnikom/com Centra za socijalni rad, policije, tužilaštva, inspektorata za rad i/ili tržišne inspekcije i Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Na samom sastanku dogovorene su i operacionalizovane naredne projektne aktivnosti koje će imati za cilј podizanje nivoa svesti šire javnosti o problemu radne eksploatacije.

Drugi sastanak podržao je istraživanje koje se odnosi na analizu dostupnih usluga za žrtve trgovine lјudima na lokalnom nivou formiranih na osnovu Odluka o osnivanju lokalnih usluga u okviru socijalne zaštite kao i drugih relevantnih dokumenta od značaja za zaštitu žrtava trgovine lјudima.

Za ove prilike, kreiran je upitnik koji je pre svega namenjen profesionalcima iz domena socijalne zaštite, ali i drugih sistema koji imaju mandat i iskustvo u pružanju podrške žrtvama trgovine lјudima na lokalnom nivou. Organizovan je razgovor/grupni intervju sa profesionalcima iz sistema socijalne, ali i drugih sistema zaštite i podrške koji imaju usluge namenjene žrtvama ili pružaju usluge koje mogu da koriste žrtve trgovine lјudima (zdravstvena zaštita, obrazovanje, pravna pomoć i savetovanje, lokalne organizacije civilnog društva, romske organizacije, Crveni krst).

Grad Vranje se usvajanjem Deklaracije o borbi protiv svih oblika trgovine lјudima u Skuštini grada  jasno deklarisao da želi da živi u skladu sa principima slobodnog društva gde se poštuju osnovna lјudska prava – pravo na život, slobodu izbora na slobodu kretanja, te tako i Lokalni tim za borbu protiv trgovine lјudima stalno radi na unapređenju postojećih mehanizama za prevenciju kao i na borbi protiv trgovine lјudima.

Tekst u originalu možete pročitati putem linka: https://vom.rs/vesti/drustvo/vranje-jedan-od-pet-gradova-gde-se-sprovodi-projekat-prevencije-i-borbeprotiv-trgovine-ljudima/