Zaštita dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja – obaveza svih koji rade sa decom

Beograd 19. 1. 2021.

Fotografija: Minrzs

Zaštita dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja – obaveza svih koji rade sa decom

Povodom aktuelnog medijskog izveštavanja o devojčicama koje su žrtve seksualnog zlostavljanja, kao organizacije civilnog društva koje se bore za bolji život i prava deteta i njihovih porodica želimo da istaknemo sledeće:

  • Ova tragedija je još jedan dokaz da je neophodno uvesti standarde rada i procedure za zaštitu dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja kao obavezne za sve pojedince, organizacije, udruženja i institucije koje rade sa decom.
  • Smatramo da sve organizacije (udruženja, klubovi, razne privatne školice) koje rade sa decom moraju da imaju jasne procedure za zaštitu dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja;
  • Deca moraju da budu upoznata sa procedurama za zaštitu od nasilja i seksualnog iskorišćavanja u organizaciji koja radi sa decom i mladima;
  • Pozivamo roditelje da provere da li organizacije koje rade sa decom imaju procedure za zaštitu dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja i da u razgovoru sa svojom decom prate da li ih poštuju i sprovode;
  • Osuđujemo metode u radu sa decom koje počivaju na konceptu „apsolutne poslušnosti“ da bi se postiglo „disciplinovanje dece“, jer je takav pristup u radu sa decom prečica ka ovakvim tragedijama. Ohrabrujemo decu i roditelje da ovakve obrasce ponašanja prepoznaju i ne prihvataju.
  • Nasilje prema deci i ženama ne sme biti relativizovano. Žrtve se ne smeju dodatno osuđivati zbog toga što ranije nisu prijavile nasilje i što su dugo ostale u blizini nasilnika. Na nama, sugrađanima, je da pružimo podršku i stvorimo siguran javni prostor za sve žrtve seksualnog, psihološkog i svakog drugog nasilja.
  • Kao organizacije civilnog društva nastavićemo sa programima prevencije nasilja prema deci i zaštite od seksualnog iskorišćavanja, pružanjem smernica i savetovanjem dece i roditelja o tome šta sve može da ukaže da je dete u riziku i/ili izloženo nasilju i seksualnom iskorišćavanju i koje nadležne institucije moraju da budu uključene u njihovu zaštitu. Apelujemo na nadležne javne institucije da  sprovode slične programe, a da država podstiče i podržava razvoj i primenu programa za zaštitu od nasilja i seksualnog iskorišćavanja dece.

Mreža organizacija za decu Srbije MODS

Udruženje „Roditelj“

AgroInvest Fondacija Srbija