Zajedno možemo više

Žene migranktinje u Bujanovcu

U Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Bujanovcu, 28. septembra 2023. godine, održana je akcija pod nazivom “Zajedno možemo više”, u kojoj su učestvovale žene iz Prihvatnog centra Bujanovac zajedno sa članicama Zagovaračke grupe koje se okuplja oko organizacije “Atina” a koju čine žene sa iskustvom izbeglištva. Akcija je imala za cilj da promoviše kulturološke razlike, ali i da omogući povezivanje ovih žena sa lokalnom zajednicom i njihovu punu društvenu uključenost. Prisutni su bili u prilici da čuju više o Indiji, Siriji, Iraku i Burundiju - zemljama iz kojih migrantkinje dolaze, razlozima zbog kojih one napuštaju svoje zemlje porekla, kao i o kulturološkim razlikama i izazovima sa kojima se suočavaju u integraciji u Srbiji. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, lokalnih i međunarodnih organizacija Indigo i IOM. Događaj je imao za cilj da podstakne smanjivanje socijalne distance između domicilne i migrantske populacije. Prisutni su  istakli da im je jako prijalo što su imali prilike da čuju priče žena sa iskustvom migracija direktno od njih samih, čak i oni koji su svakodnevno na terenu. 

U nastavku događaja, žene koje borave u Prihvatnom centru Bujanovac, zajedno sa članicama Zagovaračke grupe i “Atine” posetile su lokalne institucije i podelile materijale izrađene u okviru projekta, kao i građankama i građanima koje je ova aktivnost interesovala. Mnoge od njih je privukla upravo različitost grupe ali i jedinstvo tokom celokupne aktivnosti. Usledila je poseta gradskoj biblioteci “14. novembar” u Bujanovcu, gde je direktor Ekrem Džemali zajedno sa svojim ljubaznim osobljem pokazao gostoprimljivost i upotpunio sliku njihovog radnog prostora. Prisutne su se upoznale sa sadržajem koji je dostupan i prostorijama čitaonice koju koriste i deca i odrasli. U znak zahvalnosti za posetu, direktor biblioteke poklonio je gošćama knjigu pod nazivom “Tara” kao simbol početka divne saradnje. U nastavku su posećeni predstavnici opštine Bujanovac, gde je šef kabineta predsednika opštine, Sali Salihi, pozdravio prisutne i govorio o ulozi lokalne samouprave u oblasti migracija. Takođe, posećen je i Dom zdravlja u Bujanovcu, gde je vođen razgovor sa timom lekara i medicinskih sestara na čelu sa glavnom sestrom Marijom Dimitrijević i glavnom sestrom tuđe nege i pomoći Milenom Nikolić. Nesebično i sa puno elana pokazale su celu ustanovu zdravstvene nege migrantkinjama koje su bile pune pozitivnih utisaka, što su prenele i na sve ostale prisutne u Prihvatnom centru Bujanovac. 

Ova lokalna akcija sprovedena je u okviru projekta „Podrška devojčicama i ženama u Srbiji u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” koji UG “Atina” realizuje u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije SDC. Projekat ima za cilj da se devojčicama i ženama izbeglicama i migrantkinjama osigura veća bezbednost, i omogući da nesmetano ostvaruju svoja prava, kako bi u potpunosti mogle da postanu nezavisne. Namera je takođe i da se dodatno podigne svest o neophodnosti borbe protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. 

Slike sa događaja možete pogledati na ovom linku: http://www.atina.org.rs/sr/zajedno-mo%C5%BEemo-vi%C5%A1e

Video o samom događaju možete pogledati ovde: https://youtu.be/kA5HilssXsk