Članice Zagovaračke grupe: Sve dok i jedna žena u Srbiji trpi nasilje naš glas se mora čuti

Radeći već skoro dve decenije na razvijanju programa direktne podrške za devojke i žene koje su imale iskustvo rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, ključni princip kojim se tim Atine rukovodi u svom radu je princip potpune i sveobuhvatne participacije. Atinino osnovno polazište je kreiranje programskih aktivnosti prema zahtevima i potrebama svake devojke i žene koja je njen deo. Stav je da se ne može raditi bez uključivanje samih žena u program i da se mora naći način da se one uključe u proces donošenja odluka koje se njih tiču, jer ko zna bolje od njih samih, šta im je zaista potrebno od podrške u datom trenutku. Moguće da će neke od njih, iskustvo u radu to potvrđuje, imati problem da identifikuju svoje potrebe, jer nisu bile pitane, nisu bili one važne i njihovo iskustvo validirano, te je i sama podrška zavisila isključivo od volje drugih ljudi.  Profesionalke iz Atine su tu im pomognu da vrate unutrašnji lokus kontrole, da ponovo spoznaju sebe, šta je to što im je autentično potrebno i što zapravo žele. Tim Atine je tu da ih podrži i ukaže im na opcije, a izbor je samo na njima.

Imam pravo da govorim, ali sada imam pravo i da me čuju. To je moja moć.“ Članica zagovaračke grupe

Tim Atine nastoji da devojke i žene u što većoj meri participiraju u svim aktivnostima koje se sprovode na polju zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Ono što boji sve je timski rad, jer jedino se tako može funkcionisati kada govorimo o kvalitetu programa podrške. Kroz takav pristup u radu, devojke i žene mogu da shvate da nisu same, da imaju svoje sigurno i negujuće mesto. 

Pored programa dugoročne sveobuhvatne podrške važno je da devojke i žene dobijaju međusobnu podršku jedna druge. Na krilima te zajedničke pokretačke energije, one znaju da su sve zajedno na istom zadatku, da su započele jako važnu borbu, žene su se uključile i u zagovaračke aktivnosti. One sada razumeju da je potrebno mnogo učenja o oblastima o kojoj nisu znale mnogo, ali se pokazalo da će one potpun doživljaj vraćanja osećaja samopouzdanja, samopoštovanja, vere u sebe i druge, upravo ostvariti kroz uključivanje i angažovanje kroz zagovaračke aktivnosti. Kada se odlučuje o njima, kreiraju se politike, predlažu i usvajaju dokumenti koji se tiču direktno njih, njihovih prava, načina na koje će prava biti ispunjena. To je poseban razlog zbog kojeg je neophodno da se čuje i njihov glas.

„Sve dok i jedna žena u Srbiji trpi nasilje naš glas se mora čuti. Ja sam mislila da sam sama, one moraju znati da nisu. Imaju nas.“ Članica zagovaračke grupe

Počele su borbu koju nisu same tražile, borbu koja je njih izabrala. Osnivanjem Zagovaračke grupe, koju čine žene i devojke, koje su put svog oporavka započele sa osećanjem nemoći, ljutnje i besa, da bi danas stigle do osećanja moći, kao svoj cilj postavile su moto: MI moramo dobiti ovu borbu, za sve nas, za sve žene. 

Znamo zašta se borimo i što je važnije za koga se borimo. Znamo ko nam čuva leđa i ko nam daje vetar u jedra.“ Članica zagovaračke grupe

Započele su borbu prvo sa samima sobom, naučile su kako da izađu iz svoje sigurne zone komfora, da podignu svoj glas, a da se osećaju dobro sa svim tim što rade i govore, uprkos tome što to rade po prvi put u životu. Zatim se nastavila borba za promene u sistemu podrške i mehanizmu upućivanja žrtava u Srbiji. Dugo su bile na margini, bez prava glasa, da bi potom morale proći kroz razne sisteme i susretati se sa predstavnicima raznih delova tog istog sistema. Sada su se osnažile, uključile i osećaju da imaju odgovornost i da njihov glas ima težinu. 

Odluke da se uključe u borbu za promene, u borbu za izgradnju drugačijeg sistema, donete su iz ličnog osećaja odgovornosti i solidarnosti sa drugim ženama, ali i određenog bunta.

„Boli nas kada nam ljudi ne veruju, kada misle da se to kod nas ne dešava. Naš glas to čini realnijim i može doprineti tome da se ljudi osveste i počnu da veruju. Nasilje je tu svuda oko vas. “ Članica zagovaračke grupe

Članice zagovaračke grupe, žene sa iskustvom nasilja i trgovine ljudima istakle su važne 3 stvari koje prepoznaju kao ključne zbog čega je važno podići svoj glas, uključiti se, PARTICIPIRATI.

  • Samo tako možeš načiniti neku promenu.

„Ako ćutiš, ako se odlučuje o tebi a ti se ne pitaš ne može ti nikada biti drugačije, biti bolje.„ Članica zagovaračke grupe

  • Samo tako možeš uticati na nekoga da učini veliku stvar za sebe.

„Ako nas čuje i jedna devojka, i shvati da ne treba da ćuti o nasilju koje trpi, već se obrati za pomoć mi smo učinile veliku stvar, a ona je učinila veliku stvar za sebe“ Članica zagovaračke grupe

  • Samo tako možeš biti ponosan i zadovoljan sobom.

„ Ne mogu vam opisati taj osećaj ispunjenosti kada sam sa Nacionalnim koordinatorom za borbu protivtrgovine ljudima razgovarala o stvarima koje muče mnoge žene koje sam upoznala, i koje su prošle nažalost iste stvari kao i ja u životu. Osetila sam da me sluša i da moj glas ima težinu. Bile smo sve ponosne na sve nas.

Za UG Atina, Lidija Đorđević 

 

 

Ova vest napisana je u okviru projekta koji je delom finansiran grantom Stejt Departmenta. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovde navedeni pripadaju autorima, i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Stejt Departmenta.