Holandska političarka u poseti Atini

Šeron Hesthauzen, članica Parlamenta Holandije i Socijalističke partije Holandije, se u okviru posete SCI Srbiji, sastala sa predstavnicama NVO Atina. Susret je protekao u pozitivnoj atmosferi i plodonosnoj diskusiji na temu izbegličke krize, kao i situacije u Holandiji kada je reč o nacionalnim politikama i integraciji.

Naša gošća je, tokom razgovora, pokazala posebno interesovanje za iskustva Atine u radu sa decom izbeglicama kao jednom od najranjivijih grupa. Osvrnula se i na aktuelne trendove koji prate ovo pitanje, kao i na korake koje je potrebno preduzeti kako bi se umanjili rizici kojima su deca izložena tokom puta i u zemljama krajnje destinacije. Atinina ekspertiza na polju borbe protiv trgovine ljudima u ovom kontekstu je označena kao neprocenjiv resurs i neophodna podrška mladima koji su preživeli ovakvo iskustvo, ili se nalaze u riziku.

Tokom svoje dugogodišnje karijere, Šeron Hesthauzen se prevashodno fokusirala na ekonomska pitanja, azil i imigracione politike u Holandiji. Požrtvovana je i neumorna u svojoj borbi da podrži i zaštiti obespravljene, i u isto vreme pozove na odgovornost one koji su na položajima moći. Podnela je predlog za obustavu evakuacije kampova, a zatim i predlog za izglasavanje nepoverenja državnom sekretaru 2013. godine, povodom njegovog stava o azilu. Takođe, ove godine je pokrenula inicijativu da se započne istraga o ulozi i odgovornosti vlade u prevenciji seksualnog zlostavljanja.