Marijana Savic
Marijana Savic
direktorka NVO Atina
Žene izbeglice: Perspektiva iz Srbije
Rima Kilani
Rima Kilani
prva kulturna medijatorka u Srbiji
Most između dve kulture
Volfgang Jesen
Direktor regionalnog programa za socijalnu zaštitu i prevenciju trgovine ljudima
Najveći problem u borbi protiv trgovine ljudima je neprepoznavanje žrtava
Vlada Arsić
INTERVJU, Vlada Arsić, novinar i pisac knjige „Izgubljene u magli“
Devojke iz Srbije sve češće žrtve trgovine ljudima
Brikena Puka
INTERVJU Brikena Puka, izvršna direktorka Psihocijalnog centra “Vatra” iz Albanije
Brakovi Albanki i Srba su nekad paravan za trgovina ljudima
Nik Rough
INTERVJU, Nik Rough, Organizacija A21
U 21. veku imamo najveći broj robova u ljudskoj istoriji
Bojana Drača
INTERVJU, Bojana Drača, modna dizajnerka
Ljudi ne žele da znaju u kakvim sve uslovima nastaje njihova odeća