Prepoznavanje krivičnog dela trgovine ljudima u Vranju

Prepoznavanje krivičnog dela trgovine ljudima u Vranju

Lokalni tim za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima, organizovao je 10. maja 2019. godine, u Srednjoj medicinskoj školi „Dr Izabel Emsli Haton“ u Vranj, obuku pre svega namenjenu stručnim radnicima i saradnicima srednjih i osnovnih škola, predstavnicima članica Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja i drugim relevantnim akterima, zaduženim za rano prepoznavanje pružanje pomoći i zaštitu potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Obuku pod nazivom „Prepoznavanje krivičnog dela trgovina ljudima, oblici trgovine ljudima danas, identifikacija, prijavljivanje krivičnog dela trgovine ljudima i mehanizmi pružanja pomoći (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima“ vodili su Danijela Milosavljević, predsednica Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima i gradska većnica za socijalna pitanja Grada Vranja, Danijela Trajković, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Vranju,  Boban Đorđević, koordinator tima za borbu protiv trgovine ljudima Policijske uprave u Vranju, Saša Stojanović, inspektor Policijske uprave u Vranju, Beba Кanački, potpredsednica i PR Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Obuka je imala za cilj da upozna sve uključene aktere u sistemu zaštite, sa postojećom zakonskom regulativom na nacionalnom nivou, načinima upućivanja potencijalnih žrtvi na korišćenje svih raspoloživih kapaciteta i usluga na lokalnom i nacionalnom nivou, ali i sa dosadašnjim rezultatima u radu Lokalnog tima za prevenciju I borbu protiv trgovine ljudima. 

Lokalni tim za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja formiran je 2013. godine. Članice tima su relevantne organizacije i institucije državnog i civilnog sektora na lokalnom nivou koji su uključeni u sistem zaštite potencijalnih žrtava trgovine ljudima: Grad Vranje, Centar za socijalni rad, Gradska uprava za dečju zaštitu, Gradski sekretarijat za obrazovanje, Više javno tužilaštvo, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zdravstveni centar Vranje, Crveni krst Vranje, Policijska uprava Vranje, Кancelarija za mlade Vranje, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje, UG Nexus – Vranje, SOS Vranje, Odbor za ljudska prava Vranje, Romski centar za demokratiju, Romska kancelarija Vranje, kao i brojne druge  partnerske organizacije i udruženja. Lokalni tim od svog osnivanja do danas beleži izuzetne rezultate pre svega u oblasti prevencije i više puta je isticana kao primer dobre prakse u zemlji i regionu.

Ova obuka u organizaciji Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja a uz podršku Udruženja građana Atina, održana je u okviru projekta  ’Od opasnosti do sigurnosti: Unapređivanje zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji’ koji se sprovodi u saradnji sa Međunarodnim komitetom spasa, uz podršku Kancelarije američkog Stejt departmenta za borbu protiv trgovine ljudima.

Galeriju slika sa događaja možete pogledati putem linka: http://www.atina.org.rs/sr/prepoznaj-i-reaguj-na-trgovinu-ljudima-u-vranju

Vest u medijima možete ispratiti na sledećim linkovima: 

https://vranjskaplustv.rs/2019/05/10/trenig-o-prepoznavanju-krivicnog-de...

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Predavanje-o-prevenciji-trgovine-lju...