Međunarodni komitet spasa

Prepoznavanje krivičnog dela trgovine ljudima u Vranju

Prepoznavanje krivičnog dela trgovine ljudima u Vranju

Lokalni tim za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima, organizovao je 10. maja 2019. godine, u Srednjoj medicinskoj školi „Dr Izabel Emsli Haton“ u Vranj, obuku pre svega namenjenu stručnim radnicima i saradnicima srednjih i osnovnih škola, predstavnicima članica Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja i drugim relevantnim akterima, zaduženim za rano prepoznavanje pružanje pomoći i zaštitu potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Serbian

NVO Atina na radnom sastanku Prava nepraćene i razdvojene dece izbeglica u Srbiji

U ponedeljak, 22. maja 2017. godine, u Beogradu je održan finalni, šesti po redu, radni sastanak Prava nepraćene i razdvojene dece izbeglica u Srbiji, organizovan od strane Beogradskog centra za ljudska prava, a povodom završetka projekta “Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi”.  

Serbian