Razvoj politike

Ministarka za Evropu Velike Britanije Nusrat Ghani u poseti organizaciji Atina

Marijana Savić, direktorka Udruženja građana Atina iz Srbije, imenovana je u Upravni odbor Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih nacija za žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i decom (UNVTF).

Efikasniji  odgovor na trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje u migrantskoj populaciji

Saradnja u zaštiti žrtava nasilja i trgovine ljudima ne može da čeka postizanje bilo kakvog formalnog dogovora između dveju strana

Korak napred u zaštiti žena i devojčica žrtava nasilja na Kosovu* i u Srbiji

Javna promocija prostitucije: Makroi idu po televizijama, žene u zatvor

Javna promocija prostitucije: Makroi idu po televizijama, žene u zatvor

UG "Atina" postala članica Radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

"Zagovaračka grupa predstavlja vrstu začina; znate kada spremate obrok i stavite začin da će se miris osećati svuda. Kada su organizacije govorile o našim problemima, mislim da nikome nije bilo stalo, jer oni samo kažu: okej, sad ste to podelile i to je u redu.

Devojkama omogućiti zasluženo mesto u društvu

Devojkama omogućiti zasluženo mesto u društvu

Pages