Razvoj politike

Nesigurne sigurne kuće

Nesigurne sigurne kuće

Fotografija: Jovana Đurbabić, CRTA

Vukosava Crnjanski odlikovana francuskim ordenom za zasluge

Fotografija: Jovana Đurbabić, CRTA

Vukosava Crnjanski odlikovana francuskim ordenom za zasluge

Prihvatilišta za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koje postoje i funkcionišu u Srbiji, suočavaju se sa brojnim izazovima u svom radu i u pružanju usluge sigurnog smeštaja.

Prihvatilišta za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koje postoje i funkcionišu u Srbiji, suočavaju se sa brojnim izazovima u svom radu i u pružanju usluge sigurnog smeštaja.

Prihvatilišta za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koje postoje i funkcionišu u Srbiji, suočavaju se sa brojnim izazovima u svom radu i u pružanju usluge sigurnog smeštaja.

Imaju li sigurne kuće snagu da zaštite žene od nasilnika

Imaju li sigurne kuće snagu da zaštite žene od nasilnika

Imaju li sigurne kuće snagu da zaštite žene od nasilnika

Pages