Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima iz Vranja

Novo rukovodstvo Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima

Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima iz Vranja je dobila novo rukovodstvo na čijem se čelu nalazi Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća za socijalnu politiku. Za potpredsednicu i piara Lokalne mreže izabrana je Beba Kanački iz Zdravstvenog centra Vranje.

Na sastanku na kojem je izabrano novo rukovodstvo je dogovorena i platforma na kojoj će se bazirati delovanje Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima kao i program aktivnosti kojima će biti obeležen 30. jul, Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Serbian