Trećina žrtava su deca, učinićemo sve da u Srbiji nemamo "moderno ropostvo"

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot i ministar Zoran Đorđević posetili su danas, povodom međunarodnog Dana borbe protiv trgovine ljudima, socijalno preduzeće nevladine organizacije Atina, Bagel bejgel shop, iz čijeg profita se finansiraju programi oporavka za žrtve trgovine ljudima koje vodi ova organizacija.

Ambasador SAD Skat podvukao je da je trgovina ljudima svetski fenomen i da nema zemlje koja nije suočena sa problemom modernog ropstva.

Prema njegovim rečima, najtragičnija je činjenica da više od 30 odsto žrtava trgovine ljudima jesu deca, a da u više od 70 odsto slučajeva žrtve čine žene i devojke.

„Taj fenomen je strašan, a organizacija "„Atina je pravi junak u borbi protiv trgovine ljudima, jer pomaže žrtvama da započnu novi život", konstatovao je on u izjavi Tanjugu.

Kazao je da zbog toga nije slučajno odlučeno da se u fokus povodom Dana borbe protiv trgovine ljudima, stavi ova organizacija, jer ona daje veliki doprinos, a Ambasada je odlučna da pomogne.

- „Mi smo partneri sa organizacijom "„Atina", ali i Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i pravosuđa, jer svaka institucija ima ulogu koju treba da igra u sprečavanju trgovine ljudima - poručio je on.

Đorđević: Ne želimo moderno ropstvo u Srbiji

Ministar Đorđević je istakao da Srbija čini sve i da će činiti i ubuduće napore u borbi protiv trgovine ljudima.

Rekao je da se nada da će za to iduće godine raspolagati većim sredstvima.

- „Moderno ropstvo treba da se iskoreni. Ne želimo da Srbija bude jedna od zemalja u kojoj je prisutno moderno ropstvo“ - rekao je Đorđević.

Ukazao je da je za Srbiju otežavajuća okolnost to što je na migrantskoj ruti, jer ta činjenica povećava rizik od trgovine ljudima.

Đorđević je podvukao da postoje modaliteti i primeri prakse u svetu i Evropi kako je moguće voditi efikasnu borbu protiv trgovine ljudima.

Sudski postupci dugo traju

Šefica organizacije "„Atina"“ Jelena Hrnjak kazala je da je današnjim sagovornicima prenela preporuke koje bi bilo dobro da Srbija sprovede kako ne bi više bila na listi zemalja koje prati zbog ovog problema Stejt dipartment.

Rekla je da su te preporuke vezane za usvajanje nacionalne strategije i Akcionog plana, poboljšanje identifikacije žrtava, koja je praktično sada manja nego što je ranije bila.

Takođe tu su, kako je dodala, i različita pitanja vezano za krivično gonjenje i zaštitu žrtava na sudu, jer se one još uvek tokom sudskog postupka zastrašuju.

- „Moraju da se suočavaju sa trgovcima mnogo puta, a sudski postupci traju dosta dugo, iako su načinjeni već napori u pravom smeru. To je što želimo da promenimo. Treba raditi više na ekonomsklom osnaživanju žena i devojčica koje su preživele ovaj vid nasilja, kroz davanje šanse da se razvijaju, da budu samostalne i nezavisne, pri čemu je obrazovanje jedno od stvari koje treba da se poboljša“ - objasnila je Hrnjak.

Tekst u originalu možete čitati putem linka: http://www.blic.rs/vesti/drustvo/djordevic-i-skot-o-trafikingu-trecina-z...

Fotografije načinjene tokom ove posete možete pronaći ovde: http://atina.org.rs/sr/tre%C4%87ina-%C5%BErtava-su-deca-u%C4%8Dini%C4%87...

Izjavu predstavnice Atine Jelena Hrnjak mozete pogledati putem linka https://www.youtube.com/watch?v=Wj9_XhXNa60